A més de la Certificació obligatòria de producte, CCIC EUROPE TESTING SL es dedica al servei de Certificació voluntària de productes (anomenada certificacióde marca CQC). Els productes han de ser verificats d'acord amb els requisits dels estàndards de qualitat, seguretat, medi ambient i rendiment només mitjançant l'ús de la marca CQC. El seu abast inclou més de 500 productes. El seu objectiu és protegir la seguretat personal i de la propietat dels consumidors, i mantenir els interessos dels consumidors per millorar la qualitat del producte de les empreses nacionals i augmentar la competitivitat del producte en el mercat internacional per facilitar l'adhesió més suau dels productes de les empreses estrangeres al mercat nacional. CQC com a cos d'activitats de certificació de qualitat anteriors dóna forma a la marca com a organisme de certificació conegut a l'estranger. La certificació CQC Mark ajuda a l'empresa a obtenir una marca coneguda.